Görevi:

Ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, Çukurova Bölgesinde yaygın olarak tarımı yapılan Soya ve Yerfıstığı bitkileri yanında, bölge tarımına yeni giren Ayçiçeği, Kolza ve Yerbademi bitkilerinin ve geçmişte bölgemizde çok miktarda üretilmesine rağmen son dönemlerde üretimi giderek azalan Susam bitkisinin; bölge şartlarına uygun, 1. ve 2. üründe yetiştirilebilecek yeni çeşitlerini ıslah etmek, yetiştirme teknikleriyle ilgili sorunlarını çözmek, geliştirilen çeşitlerin kademeli tohumluk üretimlerini yaparak çiftçilerin hizmetine sunmak ve bu ürünlerle ilgili her türlü yayım faaliyetlerini gerçekleştirmektir.  

Vizyonu:

Çukurova Bölgesinde, baklagil bitkisi olarak mutlaka ekim nöbetinde yer alması gereken soya ve yerfıstığı bitkileri yanında, ülkenin bitkisel yağ ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bölge ekim alanlarında daha fazla yer alması planlanan yağ bitkilerinin; bölge ekolojisine uygun, erkenci, yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitlerin ıslahı yoluyla üretimlerini arttırmak.

Bölgemizde yetiştirilen yağ bitkilerinin, çiftçi şartlarında karşılaşılan yetiştiricilik sorunlarıyla ilgili olarak; ekim zamanı, ekim sıklığı, sulama ve mekanizasyon konularında yürütülen çalışmalarla bilimsel sonuçlar elde etmek ve üreticilere tavsiye etmek.

 

Tescil edilen çeşitlerin kademeli tohumluk üretimlerini yapmak, diğer kamu kuruluşlarının çoğaltma amaçlı tohumluk taleplerini karşılamak ve üretilen tohumlukları bölge çiftçisinin kullanımına sunmaktır.

 

Enstitümüzde yürütülen soya ıslah çalışmaları sonucunda;

 

Æ  Nazlıcan

Æ  Türksoy

Æ  Adasoy

Æ  Yeşilsoy

Æ  Yemsoy

 

Yerbademi ıslah çalışmalarıyla da;

 

Æ  Sarışeker

Æ  Balyumru

 

çeşitleri geliştirilerek bölge ve ülke çiftçisinin hizmetine sunulmuştur.