Sıcak İklim Tahılları Şubesi:

 

Vizyonu:

 

Çukurova Bölgesi öncelikli olmak üzere,  bölge ve diğer mısır üretim bölgeleri için yapılan ıslah çalışmaları ile hibrit mısır tohumluğunda dışa bağımlılığı azaltarak yerli çeşitlerimizi geliştirmek, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, genetik ve kalite konularında araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarının eğitim, yayım ve bilimsel yayın faaliyetleri ile sonuçlarını duyurmakla görevlidir.

 

Misyonu:

 

Islah Çalışmalarında; bölge ve ülke çiftçisinin taleplerine cevap verecek, yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı, kalite kriterlerine uygun, yeni çeşitler geliştirmektir.

Hastalık ve zararlılara dayanıklılık çalışmalarında; özellikle Mısır Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’na dayanıklı çeşitler geliştirmektir.

Yetiştirme Tekniği Çalışmalarında; toprak işleme, gübreleme, sulama ve fizyolojik çalışmalar gibi farklı disiplinleri ve yüksek teknolojileri kapsayacak entegre bir sistem içerisinde, mısırda verimliliği arttırarak, kaynakların korunarak kullanımı ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmaktır.